Báo giá

Chi năm thứ nhất tùy vào gói bạn chọn bên dưới.

Với năm thứ 2 trở đi, chi phí sẽ chỉ còn tiền host và tên miền khoảng 1.65 triệu.

CHỈ WEBSITE

CHỈ WEBSITE

Cài đặt website đầy đủ

Không hosting

Không tên miền

3.000.000 VNĐ

TRỌN BỘ WEB

TRỌN BỘ WEB

Cài đặt website đầy đủ

01 hosting 2G

01 tên miền .com

4.650.000 VNĐ

THEO YÊU CẦU

THEO YÊU CẦU

Cài và chỉnh website theo yêu cầu

01 hosting 2G

01 tên miền .com

6.500.000 VNĐ